Usługi

Firma Elsuw specjalizuje się w:

- Produkcji urządzeń dźwigowych
Wraz z dynamicznym rozwojem firmy poszerza się zakres oferowanych przez firmę usług. Dzięki inwestycjom poczynionym w halę produkcyjną jesteśmy w stanie wyprodukować suwnice, żurawie i inne urządzenia dźwigowe.

- Przeglądach i konserwacjach urządzeń dźwigowych:
Urządzenia Kontrahenta są pod stałym, regularnym nadzorem doświadczonych pracowników firmy Elsuw. Wykazują się oni dbałością o mienie Klienta oraz - przede wszystkim - o fachowe i rzetelne wykonanie swojej pracy, poświadczone wpisami do książki konserwacji danej maszyny.

- Montażach i demontażach urządzeń dźwigowych:
Zatrudnieni w firmie ślusarze nie boją się żadnych wyzwań. Potrafią zamontować, przenieść, zdemontować suwnice, dźwigniki, podnośniki, żurawie i wszelkie inne urządzenia dźwignicowe.

- Naprawach urządzeń dźwigowych:
Specjalnością naszych wykwalifikowanych pracowników są naprawy maszyn.

- Modernizacjach urządzeń dźwigowych:
Zgodnie z nadanymi przed UDT uprawnieniami dokonujemy modernizacji urządzeń dźwigowych: suwnic, żurawi, podnośników, wózków przejezdnych, wózków jezdniowych podnośnikowych, podestów ruchomych załadowczych i innych.


- Spawaniach konstrukcji stalowych:
Jesteśmy w stanie wykonać niewielkie konstrukcje stalowe.

- Przygotowywaniach projektów oraz dokumentacji technicznych:
Na życzenie Klienta zatrudnieni w firmie inżynierowie przygotują projekt modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

- Kontaktach z Urzędem Dozoru Technicznego w imieniu Klienta.
Firma Elsuw odpowiada za wszelkie sprawy dokumentacji w imieniu Klienta przed UDT.

Zakład Elektroinstalacyjno - Naprawczy "Elsuw" Dariusz Pająk

Siedziba firmy oraz warsztat: ul. Kopalniana 7a, 42-605 Tarnowskie Góry
NIP: 626-103-99-90